Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους οι ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν ανταγωνιστικότερες από τις τράπεζες, ευκαιρίες αποταμίευσης:

Η διαδικασία της αποταμίευσης είναι ξεκάθαρα μια διαδικασία πολύτιμη για κάθε άνθρωπο. Καταρχήν γιατί βοηθά στον έλεγχο της κατανάλωσης και κατά δεύτερον γιατί αποτελεί το αποκούμπι σε κρίσιμες στιγμές της ζωής όπου χρειάζεται αυξημένη ρευστότητα.

Βασική  απαίτηση σε μια διαδικασία αποταμίευσης είναι η δυνατότητα, μέσω ανάλογου επιτοκίου, να καλύπτονται τυχόν απώλειες  που μπορούν να προκαλέσουν οι διακυμάνσεις του πληθωρισμού.

Αυτή τη στιγμή ωστόσο – και αυτό συμβαίνει αρκετά χρόνια τώρα – στην Ευρώπη λειτουργούμε σε περιβάλλον χαμηλών έως μηδενικών, επιτοκίων. Οι πολίτες που απευθύνονται σε τράπεζες, μετά βίας μπορούν να προσεγγίσουν, ανάλογα με το ύψος του ποσού που αποταμιεύουν, επιτόκιο 1% και μάλιστα για διάρκεια το πολύ ενός έτους.

Από την άλλη, οι ασφαλιστικές εταιρείες ήταν παραδοσιακά σε θέση, (κάποιες είναι ακόμη) να εγγυώνται μακροχρόνια επιτόκια, να δίνουν δηλαδή λύσεις, ανταγωνιστικότερες των τραπεζών. Τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, αυτό έχει γίνει πολύ δύσκολο – η παγκόσμια κρίση αύξησε τις δικλείδες ασφαλείας και σε περιβάλλον Solvency II, οποιαδήποτε “εγγύηση” απαιτεί σημαντικές κεφαλαιακές “θυσίες”.

Δεν είναι καθόλου τυχαία η πρόσφατη αναφορά του Διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα, στην ετήσια γενική συνέλευση της ΕΑΕΕ, σχετικά με τον  κίνδυνο που  μπορούν να διατρέξουν στο μέλλον ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες διατηρούν χαρτοφυλάκια με υπόσχεση υψηλών επιτοκίων. Χαρτοφυλάκια δηλαδή, αποταμιευτικών και συνταξιοδοτικών συμβολαίων που πουλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια προσφέροντας υψηλό επιτόκιο.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν σήμερα εταιρείες οι οποίες προσπαθούν ακόμη να διαθέσουν προϊόντα εγγυημένου επιτοκίου – το οποίο όμως δύσκολα ξεπερνά το 1,5% και σε ελάχιστες περιπτώσεις αγγίζει ή ξεπερνά το 2%.

Ακόμη κι έτσι, η ασφαλιστική αγορά παρέχει αξιόλογες λύσεις, ιδιαίτερα δε αν λάβει κανείς υπόψη ότι πέρα από το επιτόκιο η αποταμίευση σε μια ασφαλιστική μπορεί να περιλαμβάνει προστασία για την ίδια την δυνατότητα της αποταμίευσης (σε περίπτωση αναπηρίας ή απώλειας ζωής).

Ταυτόχρονα, υπάρχουν τα συμβόλαια Unit Linked τα οποία αν χρησιμοποιηθουν σωστά και με σωστό χρονικό ορίζοντα, μπορούν σίγουρα να ανταγωνιστούν την αποταμίευση  ως προς τα επιτόκια – αρκεί βεβαίως να επιλέγονται επενδύσεις ανάλογες με την επενδυτική δυνατότητα, την γνώση και την ανοχή  του πελάτη έναντι στον όποιον επενδυτικό “κίνδυνο”.

Παρά λοιπό το περίφημο “περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων” το οποίο σκιάζει τις αγορές χρόνια τώρα, η ασφαλιστική αγορά παραμένει δυνατή, ίσως και “καλύτερη” επιλογή για τις αποταμιεύσεις του έλληνα πολίτη – κάτι που επιβεβαιώνεται άλλωστε και απο τα πρόσφατα αποτελέσματα συνολικής παραγωγής του 2016, όπου τα σχετικά προγράμματα “απέσπασαν” σημαντικό κομμάτι της πίτας!

 

Underwriter.gr – Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.