Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Πόσο διαδεδομένη είναι η Αστική ευθύνη προϊόντος στην Ελλάδα;

Σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης από ελαττωματικό προϊόν είναι μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ζητά ο αγοραστής από τον πωλητή ενός προϊόντος, με σκοπό την κάλυψή του σε περίπτωση που υποστεί ζημιά από ένα προϊόν που δεν παρέχει την αναμενόμενη ασφάλεια. Ο μεγάλος όγκος των ελληνικών εξαγωγών προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση της ασφάλισης αυτής από Έλληνες εμπόρους, καθώς οι εισαγωγείς θέτουν ως προϋπόθεση την ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου Αστικής Ευθύνης Προϊόντος. Παράλληλα, ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση του συγκεκριμένου είδους ασφάλισης,είναι το αναγωγικό δικαίωμα όλων των εμπλεκομένων. Μερίδιο ευθύνης σε ένα ελαττωματικό προϊόν μπορεί να φέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό (προμηθευτής πρώτης ύλης, κατασκευαστής, μεσάζων, τελικός διαθέτης). Ως εκ τούτου, η ανάγκη για την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος αυξάνεται. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η διαφοροποίηση της συγκεκριμένης ασφάλισης από την ασφάλιση γενικής Αστικής Ευθύνης, αναφορικά με τη γεωγραφική κάλυψη, έχει ως αποτέλεσμα την παγκόσμια ισχύ της. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Αστική Ευθύνη Προϊόντος αποτελεί για την Ελλάδα μία μη υποχρεωτική από το νόμο αλλά ιδιαίτερα απαραίτητη ασφάλιση.

Σε ποιους επιμέρους κλάδους καταγράφεται η ζήτηση της κάλυψης αυτής; Και πού θεωρείτε ότι υπάρχει ευκαιρία για την αγορά να διευρυνθεί;

Η ζήτηση της ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Προϊόντος καταγράφεται κυρίως από κατασκευαστές προϊόντων, επισκευαστές, εγκαταστάτες, εξαγωγείς, εισαγωγείς, ή αντιπροσώπους του κατασκευαστή, μεταπωλητές, πιστωτές κάποιου αγοραστή ή και από όλους τους ανωτέρω, λόγω του αναγωγικού δικαιώματος και λειτουργούν ως εναγόμενοι έχοντας το βάρος της απόδειξης. Θεωρώ ότι υπάρχουν περιθώρια διεύρυνσης της αγοράς, αρκεί να γίνει αντιληπτή η σπουδαιότητα της συγκεκριμένης ασφάλισης. Αναλογιστείτε τις απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν από σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές οι οποίες προήλθαν από πωλούμενα προϊόντα –όπως μολυσμένα τρόφιμα, εμφιαλωμένα ποτά, ηλεκτρικά είδη, οικιακές συσκευές, μηχανήματα κ.λ.π. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, οι επαγγελματίες έρχονται αντιμέτωποι με νομοθεσίες ξένων κρατών, διαφορετικούς κινδύνους και υπέρογκες χρηματικές απαιτήσεις ανάλογα με τη χώρα που εξάγεται το προϊόν. Καταστάσεις τις οποίες θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ασφαλιστική εταιρεία και όχι ο ασφαλιζόμενος.

Είναι συχνή η προσφυγή του καταναλωτή στη δικαιοσύνη στην Ελλάδα; Συνολικά έχετε εικόνα τι ποσά επιδικάζουν τα δικαστήρια για Αστική Ευθύνη Προϊόντων;

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις των Ελλήνων καταναλωτών που έχουν υποστεί κάποια βλάβη από ελαττωματικό προϊόν. Ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις φθάνουν στα δικαστήρια, ενώ κάποιες άλλες κλείνουν συμβιβαστικά είτε με τον υπεύ – θυνο (κατασκευαστή ή διαθέτη του προϊόντος) είτε με την ασφαλιστική του εταιρεία. Τα δικαστήρια επιδικάζουν ποσά ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης ή της ζημιάς, τα έξοδα που ο ασφαλισμένος έχει υποστεί για την αποκατάσταση καθώς και τα μελλοντικά έξοδα, την ηλικία του παθόντα, την οικογενειακή και επαγγελματική του κατάσταση.

Τα προγράμματα Αστικής Ευθύνης είναι εφάμιλλα σε εναλλακτικές λύσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά με τα προγράμματα του εξωτερικού;

Τα προγράμματα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από ελαττωματικό προϊόν που προσφέρει η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, είναι εφάμιλλα με τα προγράμματα του εξωτερικού τόσο στο εύρος των καλύψεων όσο και στα ασφαλιζόμενα κεφάλαια. Είναι βέβαιο ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην Ελλάδα ακριβώς την κάλυψη που χρειάζονται και να νιώσουν απόλυτα ασφαλείς με την επιλογή τους. Δεδομένου ότι πρόκειται για εξειδικευμένα προϊόντα, υπάρχει και η αντίστοιχη τεχνογνωσία σε επίπεδο διαμεσολάβησης; Η πώληση του προγράμματος Αστι κής Ευθύνης Προϊόντος απαιτεί εξειδίκευση και συνεχή εκπαίδευση και όσοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβούντες δεν την έχουν, δύσκολα μπορούν να το προτείνουν αλλά και να το υποστηρίξουν. Μέχρι και σήμερα, η ασφάλιση αυτή συνήθως ζητείται και δεν προσφέρεται όπως γίνεται με τα άλλα είδη ασφάλισης. Ωστόσο, η τεχνολογία έχει μπει ενεργά στη ζωή μας και είναι γεγονός ότι για την προστασία του καταναλωτή, η κάλυψη αυτή πολύ σύντομα θα είναι υποχρεωτική. Η ασφαλιστική βιομηχανία παρακολουθώντας τις ανάγκες της αγοράς, προσαρμόζεται πλήρως στα δεδομένα της τεχνολογίας παρέχοντας την ανάλογη τεχνογνωσία και βοήθεια στους διαμεσολαβητές, τους οποίους ενημερώνει συνεχώς.

Πηγή: Ασφαλιστικό Marketing Απριλίου 2018