με έκπτωση 45% και χρέωση μόλις από 0,04317€/kWh!
Μάθε πόσο θα πλήρωνες στην ΗΡΩΝ
Στείλε μας τις ενδείξεις του λογαριασμού σου, χωρίς καμία χρέωση και υποχρέωση προς εμάς και Μάθε πόσο θα πλήρωνες στην ΗΡΩΝ αν είχες την ίδια κατανάλωση.