Ένα πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας είναι μία σημαντική επιλογή που κάνει κανείς για την προστασία της περιουσίας του. Συγχρόνως, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συμβάλλουν στο τελικό κόστος της ασφάλισης, αλλά και διάφορα τα όσα περιλαμβάνει.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. με εμπειρία 40 και πλέον ετών στον κλάδο των ασφαλίσεων, έχει καταφέρει να δημιουργήσει προγράμματα τα οποία επιφέρουν αξία στον ασφαλισμένο.

Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν το τελικό κόστος της ασφάλισης κατοικίας
Το τελικό κόστος της ασφάλισης εξαρτάται από βασικούς παράγοντες που συνυπολογίζονται από την ασφαλιστική η οποία θα εξετάσει τις πηγές πιθανών κινδύνων. Όπως είναι ευνόητο, η παλαιότητα του κτιρίου, το είδος της κατασκευής και της στέγης συγκαταλέγονται σε αυτούς. Διαφορές στην τελική εκτίμηση για το ύψος του ασφαλίστρου υπάρχουν από το γεγονός αν το οίκημα είναι νόμιμο ή αυθαίρετο. Σημαντικό στοιχείο επιπλέον αποτελεί η τιμή της οικιστικής ζώνης, δηλαδή ποια είναι η τοποθεσία της κατοικίας που θα ασφαλίσουμε. Άλλα χαρακτηριστικά επίσης προσδίδουν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο παράμετροι όπως αν αποτελεί μόνιμη ή εξοχική κατοικία, αν χρησιμοποιείται για ιδιοκατοίκηση ή αν το ακίνητο ενοικιάζεται.

 

Από ποιους κινδύνους μπορεί να προφυλάξει μία ασφάλιση κατοικίας
Προφανώς υπάρχουν συμβόλαια με τις πιο συνηθισμένες ή άλλες σύνθετες καλύψεις. Η περιουσία μας παραμένει ευάλωτη κάθε στιγμή από εξωγενείς παράγοντες ή τον ίδιο μας τον εαυτό. Βασική μέριμνα πρέπει να υπάρχει για σεισμούς, πυρκαγιές και άλλα φυσικά φαινόμενα ωστόσο πλήθος κινδύνων απειλούν την κατοικία μας: Κακόβουλες επιθέσεις – κλοπή, διάρρηξη, τρομοκρατικές επιθέσεις – ή δική μας αμέλεια από την οποία μπορεί να προκληθεί φωτιά ή διαρροή υδάτων.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. με εμπειρία 40 και πλέον ετών στον κλάδο των ασφαλίσεων, έχει καταφέρει να δημιουργήσει προγράμματα τα οποία επιφέρουν αξία στον ασφαλισμένο, προσφέροντας του τη δυνατότητα να έχει έναν ισχυρό σύμμαχο σε κάθε πτυχή της ζωής του.

 

Αν κάποιος δεν είναι ιδιοκτήτης, αλλά ενοικιαστής
Μπορεί να μην είμαστε ιδιοκτήτες ενός σπιτιού αλλά η εν λόγω ασφάλιση έρχεται να καλύψει και άλλες ανάγκες μας. Για την ακρίβεια, τα προσωπικά μας αντικείμενα και τα οικιακά αγαθά είναι πιο ευάλωτα από ότι το ίδιο το κτίριο. Μέσω της ασφάλισης του περιεχομένου κατοικίας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιθανές μελλοντικές οικονομικές απώλειες από φθορές ή άλλες ζημιές στο περιεχόμενο του σπιτιού που κατοικούμε.

 

Τι γίνεται με τα αντικείμενα μεγάλης αξίας, πολύτιμους λίθους, σπάνιες συλλογές κλπ;
Το τι αποτελεί πράγματι μεγάλης αξίας αντικείμενο πολλές γίνεται διαφορετικά αντιληπτό από τα εμπλεκόμενη μέρη ενός συμβολαίου.

Ο ασφαλιστής θέτει ένα μέγιστο ποσό αποζημίωσης για το κάθε πολύτιμο σας αντικείμενο. Αν έχετε αντικείμενα μεγαλύτερης αξίας από το μέγιστο ποσό που αποζημιώνει η ασφαλιστική σας για ένα αντικείμενο, τότε η αποζημίωση που θα σας δοθεί θα περιοριστεί στο μέγιστο που πληρώνει η ασφαλιστική σας.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν ειδικά προγράμματα με επιπρόσθετες καλύψεις για μεγάλης αξίας αντικείμενα οι οποίες θα έχουν αναδιαμορφωμένο ασφάλιστρο.

 

Πού ασφαλίζεται η ενυπόθηκη κατοικία
Με τη σύναψη ενός στεγαστικού δανείου, είναι υποχρέωση του πελάτη προς την τράπεζα να ασφαλίσει το ακίνητο που είναι υποθηκευμένο βάσει των καλύψεων που ζητάει η εκάστοτε τράπεζα. Αξίζει να επισημανθεί, ωστόσο, πως δεν είναι κανείς υποχρεωμένος ασφαλιστεί μέσω της τράπεζας που χορήγησε το δάνειο. Έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα ασφαλιστική εταιρία ή ασφαλιστικό σύμβουλο αρκεί το ασφαλιστήριο να πληροί τις καλύψεις που αναφέρονται στη δανειακή του σύμβαση.

Σκοπός των ασφαλιστικών προγραμμάτων της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ασφάλειας και ηρεμίας, μέσα στο οποίο ο πολίτης μπορεί να διαφυλάσσει τα σπουδαιότερα υλικά ή άυλα αγαθά του. Δείτε περισσότερα εδώ.