Στα 1,148 δισ. ευρώ κυμάνθηκε η παραγωγή ασφαλίστρων στον κλάδο ζωής το πρώτο εξάμηνο του 2020, καταγράφοντας μείωση κατά 5,7% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019 (1,217 δισ. ευρώ), σύμφωνα με έρευνα της ΕΑΕΕ. Ειδικότερα, η παραγωγή των ατομικών ασφαλίσεων μειώθηκε κατά 0,5% και η παραγωγή των ομαδικών μειώθηκε κατά 17,9%.

Επίσης, καταγράφηκε παραγωγή από αντασφαλίσεις ύψους 239 χιλ. € (126 χιλ. € για τις ατομικές ασφαλίσεις, 113 χιλ. € για τις ομαδικές ασφαλίσεις).

Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του α΄ εξαμήνου του 2020, ποσό 307,4 εκατ. € αντιστοιχεί στις νέες εργασίες του κλάδου (εκ των οποίων 262,8 εκατ. € στις ατομικές ασφαλίσεις και 44,6 εκατ. € στις ομαδικές ασφαλίσεις). Η μείωση των νέων εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έφθασε το 15,9%, αναλυόμενη σε μείωση κατά 17,9% των ατομικών ασφαλίσεων και 1,7% μείωση των ομαδικών. Από το σύνολο των νέων εργασιών, οι εφάπαξ καταβολές το α΄ εξάμηνο του 2020 ανήλθαν στα 229,7 εκατ. € στο σύνολο (εκ των οποίων 197,3 εκατ. € στις ατομικές ασφαλίσεις και 32,4 εκατ. € στις ομαδικές). Αντιστοίχως, οι εφάπαξ καταβολές το α΄ εξάμηνο του 2019 ήταν 291,8 εκατ. € στο σύνολο (εκ των οποίων 256,9 εκατ. € στις ατομικές ασφαλίσεις και 34,9 εκατ. € στις ομαδικές).

Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση του πλήθους των συμβολαίων κατά 0,3% (1.716.576 το πρώτο εξάμηνο του 2020, έναντι 1.711.551  το πρώτο εξάμηνο του 2019), οφειλόμενη σε αύξηση 0,3% των ατομικών συμβολαίων και 2,6% αύξηση των ομαδικών.

Οι αποζημιώσεις άγγιξαν τα 805,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 2,5% (785,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάημνο του 2019), οφειλόμενη σε αύξηση 16,7% των αποζημιώσεων των ατομικών συμβολαίων και 23,9% μείωση των αποζημιώσεων των ομαδικών συμβολαίων.

Δείτε εδώ την έρευνα της ΕΑΕΕ με τα στατιστικά στοιχεία ασφαλίσεων ζωής του πρώτου εξαμήνου 2020.

www.nextdeal.gr